Presentació

Cabassers.com és un arxiu digital pensat per a preservar la història de la informàtica i els primers continguts d’internet fets al municipi de Cabassers. Els materials que es relacionen als diversos apartats cobreixen el període del 1999 al 2002 pel que fa a pàgines web pioneres, els fitxers originals de les quals han pogut ser restaurats en aquest servidor a excepció d’una, de la qual només en conservem una impressió en paper de la portada i els fitxers .doc amb els textos que contenia, però no els fitxers html.. Tenim també, excepcionalment i per casualitat, un programa fet amb C que data del 1992.

La preservació de tots aquests fitxers ha estat casual. Tots, sense excepció, procedeixen de velles còpies de seguretat fetes en CD-Rom que han esquivat les escombraries al llarg dels anys. La transmissió fins a l’actualitat del programa en C (triangle.exe) des del 1992 encara ha estat més rocambolesca: ha passat per disquets floppy disk, per ordinadors amb processadors 286, 386, 486 i tota la gamma Pentium, fins que el fitxer va ser inclòs en una còpia de seguretat en CD-Rom i, d’allí, recuperat novament. Ni tan sols l’autor no en tenia còpia abans que el descobríssim dintre d’aquell CD-Rom etiquetat com a “Còpia de seguretat” a retolador permanent el 2001 i oblidat en un calaix durant anys.

I és que la preservació dels fitxers informàtics és infinitament més difícil que la conservació de documents sobre paper: mentre que els segons sempre poden aparèixer a qualsevol carpeta, els primers solen acabar a la deixalleria amb l’ordinador espatllat, o amb els sistemes d’emmagatzematge obsolets, com els floppy disk. Qui guarda una disquetera capaç de llegir-los? Qui guarda aquells disquets dels anys de 1990? Poquíssima gent.

Fins i tot el mateix nom de domini d’aquesta pàgina web ha estat recuperat de casualitat. Ho llegireu a l’apartat “Història del domini cabassers.com“. La web cabassers.com la vam fundar a mitjans del 2001 i la vam tenir fins al 2004. Des de llavors i fins al 2015, va caure fora del nostre control. Del 2015 al 2018 el domini va deixar d’estar registrat, i a partir de mitjans de 2018, quan vam veure que el nom havia quedat disponible, el vam poder recuperar i donar-li la funció que té avui en dia. Fins i tot l’atzar va voler que poguéssim dur a terme una, diguem-ne, venjança, sobre l’usurpador que el 2004 es va apoderar de cabassers.com. Llegiu-ho, perquè val la pena.

Passats els anys, la funció que inicialment havíem previst per a cabassers.com ja no és necessària, perquè altres webs amb les quals col·laborem activament ja allotgen aquell tipus de continguts que veureu en la seva expressió més incipient als vells fitxers .html restaurats en aquest servidor. Volíem, el 2001, que cabassers.com fos un arxiu de documentació històrica en paper digitalitzada, i tot era a les beceroles. Ara, però, l’hem convertit en un arxiu de la documentació que, per no tenir el suport del paper, desapareix més fàcilment: la digital.

Si recuperar fitxers dels anys 2000 és difícil, i dels anys de 1990 una odissea, imagineu-vos què quedarà d’aquí a tres-cents anys de tot això. No res. La nostra és l’època de la humanitat que més documentació genera, i de la que en quedarà menys rastre.

Cabassers.com