Festes i tradicions - Índex

Festes que ja no se celebren

El dia de Sant Josep (Dia del Pare), el 19 de març, es feia missa pel matí i tothom feia festa. Era una festa local, i quan ja no se celebrava en cap lloc a Cabassers encara la mantenien. Els nens de l'escola preparaven, dies abans, alguna manualitat plàstica, i aquest dia la regalaven al seu pare per celebrar-ne la diada.

Festes i tradicions - Índex