GUIA TELEFÒNICA DE CABASSERS

ABAD BORRÀS, R.-Pont Terrer 1....................................................................... 977839234
ACACIO GIL, F.- Balmes, 30.............................................................................. 977839184
AJUNTAMENT DE CABASSERS (consultori mèdic) Beat Joan d'Organyà, 2...... 977839137
AJUNTAMENT DE CABASSERS- Major, 29..................................................... 977839109
AJUNTAMENT DE CABASSERS- Major, 29.............................................. Fax 977839227
ALONSO LÓPEZ, J.- Sant Miquel, 20.................................................................. 977839414
ARAGONÈS FERNÀNDEZ, M.A.- Major, 91..................................................... 977839228
ARBONÈS BRU, F.- Beat Joan d'Organyà s/n....................................................... 977839346
ARTIGUES OLIVERAS, J.- Mig, 32..................................................................... 977839145
ARTIGUES QUERALT, A.- Mig, 11..................................................................... 977839143
BAÑOS MASIP, F.- Sant Miquel s/n..................................................................... 977839390
BERNADES MIRÓ, F.- Baix, 8............................................................................. 977839311
BIETE FARRE, V.- Segarra, 5............................................................................... 977839174
BLANCO POVEDA, F.- Sant Miquel, 42.............................................................. 977839153
BOLUMAR TORRALBA, F.- Mig, 39.................................................................. 977839307
BOLUMAR TORRALBA, M.- Major, 8................................................................ 977839230
BOLUMAR TORRALBA, V.- Balmes, 10............................................................. 977839447
BOLUMAR VALL, R.- Major, 8........................................................................... 977839452
BOSCH MIRÓ, J.- Sant Miquel, 44....................................................................... 977839154
BRU AMORÓS, A.- Sant Miquel, 28..................................................................... 977839256
BRU AMORÓS, R.- Major, 20.............................................................................. 977839134
BRU BRU, A.- Major, 72....................................................................................... 977839364
BRU LLECHA, J.- Sant Miquel, 4.......................................................................... 977839384
BRU LLECHA, J.M.- Major, 32............................................................................ 977839115
BRU VENDRELL, J.M.- Major, 34....................................................................... 977839121
BRU VENDRELL, R.- Plaça Longí Navàs, 3.......................................................... 977839425
CÁNOVAS BARBUDO, C.- Major, 62................................................................ 977839150
CAPDEVILA BORRÀS, J.- Major, 95.................................................................. 977839491
CARIM BRU, M.- Plaça Longí Navàs, 5................................................................ 977839367
CARNASA QUERALT, J.- Major, 58................................................................... 977839124
CARNASA QUERALT, S.- Major, 19.................................................................. 977839139
CARNASA VILA, A.- Plaça Dr. Seró, 2............................................................... 977839220
CARRIÓN VALIENTE, E.- Sant Miquel, 2........................................................... 977839071
C.E.I.P. EL CASTELL - Major, 78........................................................................ 977839457
COMPTE PORQUERES, M.G.- Sant Miquel s/n.................................................. 977839282
COOPERATIVA AGRÍCOLA I CAIXA AGRÀRIA - Major, 30......................... 977839112
COOPERATIVA UNIÓ AGRÍCOLA - Major, 30................................................ 977839112
COSTA, A. REBULL - Carretera Vilella-Cabassers s/n......................................... 977839199
CUBELLS ABELLÓ, D.- Plaça Dr. Seró, 5.......................................................... 977839132
CUBELLS PINO, J.- Ribera, 2.............................................................................. 977839258
ESCARDÓ CUBELLS, M.T.- Mig, 23.................................................................. 977839446
ESCODA AXAMÀ, O.- Major, 71....................................................................... 977839462
ESCUERT SÁNCHEZ, R.- Sant Miquel, 19.......................................................... 977839008
FERRÉ CARNASA, I.- Major, 20......................................................................... 977839216
FERRÉ MASIP, A.- Major, 73.............................................................................. 977839206
FERRÉ MASIP, R.- Major, 39.............................................................................. 977839118
FERRÉ SABATÉ, J.- Baix, 13............................................................................... 977839156
FERRÉ TARRAGÓ, L.- Balmes, 22...................................................................... 977839229
FIGUEREDO URRUTIA, G.- Balmes, 26............................................................. 977839242
FIGUEREDO URRUTIA, G.- Sant Miquel, 38...................................................... 977839408
FRANQUET VIÑAS, R.- Plaça del Mercat, 3....................................................... 977839249
GIBERT AMORÓS, F.- Penedès, 1...................................................................... 977839444
GIL CUARTIELLES, L.- Major, 28...................................................................... 977839148
GRAU LLECHA, J.- Baix, 6................................................................................. 977839353
GRAU MASIP, R.- Major, 62............................................................................... 977839110
GUIAMET VALL, P.- Major, 37.......................................................................... 977839298
LITRÁN ARIAS, J.V.- Mig, 31............................................................................ 977839146
LLECHA CUBELLS, T.- Mig, 41......................................................................... 977839347
LLECHA LLECHA, M.- Plaça Dr. Seró, 12......................................................... 977839241
LLECHA MASIP, A.- Plaça Dr. Seró, 3............................................................... 977839363
LLECHA ROVIRA, J.- Sant Miquel, 18................................................................ 977839289
LLECHA TARRAGÓ, N.- Plaça Dr. Seró, 22....................................................... 977839221
MASIP TARRAGÓ, R.- Major, 24....................................................................... 977839415
MASIP BARTOLOMÉ, M.- Major, 30................................................................. 977839387
MASIP BARTOLOMÉ, R.- Major, 75.................................................................. 977839129
MASIP BRU, J.- Major, 9...................................................................................... 977839119
MASIP CARIM, P.- Major, 44.............................................................................. 977839297
MASIP CASABONA, A.- Plaça del Mercat, 5...................................................... 977839122
MASIP CASABONA, Q.- Camp, 3....................................................................... 977839342
MASIP FRANCH, R.- Major, 17........................................................................... 977839111
MASIP LLECHA, J.- Major, 46............................................................................. 977839135
MASIP MARTÍ, J.- Major, 40................................................................................ 977839226
MASIP MARTÍ, S.- Penedès, 6.............................................................................. 977839188
MASIP MASIP, C.- Major, 33............................................................................... 977839147
MASIP MASIP, J.- Major, 54................................................................................ 977839182
MASIP MASIP, M.- Major, 67.............................................................................. 977839138
MASIP SERÓ, L.- Plaça Dr. Seró, 6...................................................................... 977839155
MASIP SERÓ, P.- Priorat, 3.................................................................................. 977839411
MASIP VELLVÉ, L.- Major, 42............................................................................ 977839431
MASIP VILALTA, S.- Mig, 21.............................................................................. 977839366
MASIP VILALTA, V.- Sant Miquel, 36................................................................. 977839355
MIQUEL BAIXAULI, C.- Beat Joan d'Organyà s/n............................................... 977839151
MIRÓ MASIP, L.- Sant Miquel, 10....................................................................... 977839356
MIRÓ ROSELLÓ, F.- Sant Miquel, 48.................................................................. 977839399
PARRÒQUIA NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA, Major, 49....................... 977839114
PERELLÓ PERELLÓ, L.- Sant Miquel, 50............................................................ 977839354
PERIS VIDAL, J.E.- Mig, 9................................................................................... 977839142
PINO LLECHA, J.- Grau, 11................................................................................. 977839263
PIÑOL MASIP, M.R.- Baix, 2............................................................................... 977839120
PORQUERES FIGUEREDO, E.- Mig, 10.............................................................. 977839416
PORQUERES PRATS, V.- Penedès, 2.................................................................. 977839262
PORQUERES REBULL, R.- Mig, 10..................................................................... 977839458
PORQUERES REBULL, R.N.- Major, 5............................................................... 977839149
PRATS GISBERT, L.- Sant Miquel, 8.....................................................................977839352
PRATS HOMDEDÉU, M.- Sant Miquel, 22........................................................... 977839359
PRATS HOMDEDÉU, R.- Major, 21..................................................................... 977839133
PRATS MANUEL, E.- Camp, 8............................................................................. 977839152
PRATS MASIP, F.- Major, 52............................................................................... 977839125
PRATS VELLVÉ, J.- Plaça Longí Navàs, 10.......................................................... 977839344
PROCEN, S.A., Mig s/n......................................................................................... 977839451
QUERALT MIRÓ, T.- Camp, 1............................................................................. 977839345
REBULL BOLUMAR, J.- Mig, 54......................................................................... 977839223
REBULL BRU, B.- Mig, 5...................................................................................... 977839448
REBULL GIBERT, J.- Mig, 25............................................................................... 977839385
ROBLES ALES, J.- Major, 56............................................................................... 977839231
ROBLES CEREZO, J.A.- Grau, 6.......................................................................... 977839407
ROBLES CEREZO, R.- Grau, 9............................................................................. 977839351
ROCAMORA VILALTA, A.- Sant Miquel, 16...................................................... 977839357
ROSELLÓ VILALTA, J.M.- Balmes, 16............................................................... 977839117
ROVIRA LLECHA, J.- Camp, 5............................................................................ 977839173
SABATÉ GUIAMET, J.M.- Mig, 14...................................................................... 977839123
SANCHO ÀGUILA, M.- Mig, 58.......................................................................... 977839127
SEBASTIÁN FUSTER, P.- Major, 60................................................................... 977839131
SERRA MERCADÉ, F.- Plaça Dr. Seró, 1............................................................ 977839463
SERRA SABATÉ, M.- Mig, 13............................................................................. 977839144
SERRA VEÀ, R.- Major, 10.................................................................................. 977839376
SERRES BRU, R.- Major, 69................................................................................ 977839116
SERRES VELLVÉ, J.- Major, 15.......................................................................... 977839128
TARRAGÓ ABELLA, M.C., Mig, 20.................................................................... 977839247
TARRAGÓ MASIP, M.- Doctor Seró, 25............................................................. 977839358
TOMSEN MÍNGUEZ, C.- Baix, 22....................................................................... 977839331
UNIÓ RECREATIVA D'EDUCACIÓ I DESCANS, Mig s/n................................ 977839246
VENDRELL COMPTE, R.- Plaça Dr. Seró, 4....................................................... 977839484
VIDAL AMORÓS, J.- Mig, 37.............................................................................. 977839140
VIDAL MIRÓ, S.- Major, 23................................................................................. 977839207
VIDAL TARRAGÓ, J.- Major, 23......................................................................... 977839404
VILALTA CARNASA, J.- Major, 24.................................................................... 977839205
VILALTA MIRÓ, P.- Camp, 4.............................................................................. 977839374
XATART FERRÉ, A.- Major, 5............................................................................ 977839126

Tornar a l'índex