FUNDACIONS D’ERMITES


1528, març, 25. Acta de fundació de l’ermita de la Tornera (Sant Salvador) de Margalef, per Bernat Albagès, que hi posà la primera pedra i digué la primera missa. Bernat Albagès, vicari i notari de Cabassers. [Digitalització del document]


1585, setembre, 9. Mossèn Gabriel Gisbert entrega 13 lliures recollides de caritats als jurats i prohoms de Cabassers per tal que es comenci a construïr una capella a la Foia de Cabassers. Pere Arbonès, prevere i vicari de Cabassers. [Digitalització del document]


< - - TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL