Per què aquesta web només conté text?


L’objectiu d’aquesta pàgina web és divulgatiu: pretén difondre publicacions i materials relacionats amb Cabassers i la seva Baronia que difícilment trobarien cap altre canal per a ser publicats.


Només conté hipertext amb enllaços a recursos externs que allotgen els materials que es divulga.


D’aquesta manera s’aconsegueixen dos objectius que perseguim:
1- Que l’impacte de la web sobre el servidor que l’allotja sigui mínim.
2- Que en poc espai es dongui accés al major nombre de documents possible.


Actualment l’estètica s’ha imposat i les pàgines web cada cop són més atractives visualment, utilitzen multitud de recursos, i això fa que els mitjans que necessiten per a funcionar siguin cada cop majors. En realitat, però, l’hipertext és més que suficient per a dur a terme l’objectiu que perseguim: difondre material científic.


Cabassers.com ofereix en una sola pàgina el volum més gran d’informació disponible sobre el municipi i l’antiga baronia del mateix nom que es pot trobar a la xarxa.


La primera web de la història, feta al CERN, Suïssa, i publicada el 20/12/1990, només contenia hipertext. Aquí es pot veure la versió més antiga conservada d’aquesta web: http://info.cern.ch/.

Tim Berners-Lee, creador d’info.cern.ch i del world wide web i l’html, també va començar el 1991 la World Wide Web Virtual Library, el primer índex de la web, encara en funcionament i mantenint el seu aspecte inicial.

Algunes webs de la xarxa SunSITE també funcionen actualment encara només amb hipertext, com SunSITE Austria o SunSITE Polònia.

També és possible trobar d’altres webs més recents de contingut científic on l’estètica queda en segon terme, com la pàgina de l’Observatori Fabra, amb un disseny anclat al novembre del 2007: http://www.fabra.cat/

Fins i tot encara hi ha webs comercials fetes només en hipertext, com aquesta que funciona des del 1994 i on des de llavors s’ha mantingut el primer disseny, amb una presència simbòlica d’algunes imatges en format .gif: https://www.glenstephens.com/


Cabassers.com reivindica la simplicitat i la funcionalitat en un món digital que cada dia consumeix més recursos.< - - TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL