Triangle.exe (1992)

Programa d’aprenentatge en C Triangle.exe , programat el 02/06/1992 per Andreu Ferré Masip. Tot i que aquest fitxer no va estar mai en línia, hem cregut oportú incloure’l en aquest recull de documentació digital cabasserola per la seva gran raresa i antiguitat.

Segurament es tracta del primer programa fet en C a Cabassers, si no del primer programa fet en qualsevol llenguatge al poble. És un programa d’aprenentatge. Per a què funcioni cal tenir instal·lat el sistema operatiu MS-DOS o bé utilitzar un emulador o màquina virtual com ara DOS Box, i seguir les instruccions que el programa facilita. El programa Triangle dibuixa un triangle a la pantalla d’un costat de tants caracters com defineixi l’usuari, des d’un mínim d’1 fins a un màxim de 23. Per a fer-lo funcionar, cal escriure el nom del programa, espai, i el nombre de caracters que es vol que tingui el costat del triangle

Captures de pantalla:


Executar el programa Trianlge.exe ràpidament i sense haver d’instal·lar cap emulador d’MS-DOS al vostre ordinador:

1- Descarregueu el programa comprimit en .zip aquí.

2- Visiteu aquesta pàgina web.

3- Arrossegueu el fitxer triangle.zip a la pantalla blava.

4- Escriviu triangle a la casella.

5- Premeu el botó blau “Start”.

π

Cabassers.com