Web de la Parròquia (juny 2001)

La Parròquia de la Nativitat de Maria de Cabassers també tingué una pàgina web pròpia, allotjada al hosting gratuït geo.ya.com/parcabassers, i accessible mitjançant el subdomini, també gratuït, parroquiacabaces.da.ru

Aquesta web era molt senzilla, ja que es componia d’un index.html i la fotografia d’una taula amb la imatge de Santa Maria procedent d’un antic retaule de l’església, destruït el 1936. Podeu veure els fitxers originals aquí.

Archive.org també va fer captures d’aquesta web en diverses dates, tot i que no es va actualitzar mai des de la seva creació el juny del 2001. Per a veure-les visiteu aquest enllaç.

Cabassers.com